Hoppa till sidans innehåll

Väst-8 Göteborg Rc-bk - Bilsport

Välkommen till Väst-8

Väst-8 är en förening som håller på med radiostyrd bilsport. Vi hade en mycket fin anläggning belägen i Torslanda Göteborg, som nu kommunen tagit över för att bygga en väg över anläggningen i anslutning till nya Sörredsmotet. Föreningen kör normalt allt som har med radiostyrd bilsport att göra och våra medlemmar är av alla åldrar och skickligheter allt från nybörjare till proffs.

 

NYHET!

Väst-8 Göteborg skall genom några styrelserepresentanter tillsammans med Mölndals Stad göra ett besök i Colorit-/Papyrushallarna! Dessa stora tomma lokaler blir alltmer en verklig plan för föreningen de närmaste åren. 

Det är just nu ett första besök med ägarna (Mölndala, Mönldals Stads fastighetsbolag som äger fastigheten) men Idrottsförvaltningens ledning i Mölndals Stad är mycket positivt inställda till att Väst-8 Göteborgs verksamhet infinner sig i dessa lokaler då de anser att Väst-8 Göteborg är den motorsportförening som bäst passar in där. Den 30:e januari har vi varit på denna träff och kommer då veta mer som publiceras omgående.

 

Styrelsen hoppas på en positiv utgång av detta med målet att kunna flytta in vår verksamhet inomhus och bedriva radiostyrd bilsport året runt!

 

 

Det är viktigt att alla medlemmar betalar in medlemsavgiften för 2016 och verifierar att ni finns med i idrottonline.Instruktion finns i denna film  Endast medlemsavgift behöver betalas in.

 

Information från extra stämman

Här finner du protokollet från extra stämman (ej justerat, kommer justeras) som hölls i december månad.

 

Extra stämma, Väst-8

Datum:                2015-12-15
Tid:                      19:00

 

§ 1   Mötets öppnande

Joakim Taxén öppnar mötet.

§ 2   Fastställande av röstlängd för mötet

14 st medlemmar.

§ 3   Val av ordförande att leda mötets förhandling

Joakim Taxén väljs som ordförande för stämman.

§ 4   Val av två justeringsmän som tillika ska vara rösträknare

Stämman väljer Ingvar Kropp och Lars Wern.

§ 5   Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt

Inga invändningar.

§ 6   Fastställande av föredragningslista

Föreslagen föredragningslista godkänns.

§ 7   Uppkommen situation med Göteborgs Stad - information

Joakim förklarar situationen kring samarbetet med Göteborgs stad. I huvudsak har arbetet fram tills för en omkring en månad sedan inte lett till någonting konkret för föreningens framtid. Idrott och föreningsförvaltningen har till uppgift att stödja Göteborgs föreningsliv men har svårt för att tillgodose Väst-8:s behov.

Arrendekontraktet säger att det åligger föreningen att återställa marken när avtalet sägs upp. Väst-8 har ingen ekonomisk möjlighet att stå för den kostnaden utan att gå i konkurs. Föreningen ingick för nästan precis ett år sedan ett avtal med kommunen som säger att Väst-8 inte behöver stå för denna kostnad kostnad. Detta gäller under förutsättning att kommunen och Trafikverket får tillgång till marken redan under vintern 2014/2015. I april 2015 genomfördes en arbetsdag där all materiel som är av värde för framtiden flyttades till Idrott och Föreningsförvaltningens lokaler i Kviberg.

13:e oktober 2015 hölls en presentation för Idrottsrådet kring motorsportens framtid i regionen. I idrottsrådet sitter förvaltningscheferna för idrott- och föreningsförvaltningarna i Göteborgs kranskommuner. Uppfattningen är att denna presentation togs emot på ett bra sätt bland samtliga deltagare förutom hos representanten från Göteborg. Beskedet från Göteborgs stad är tyvärr att man har svårt för  att se en framtid för motorsporten i kommunen.

Annika Stédner vid idrott och fritid i Mölndal driver ett arbete med syfte att anlägga en motorstadion i regionen och Joakim har haft regelbunden kontakt med Annika kring detta projekt. Joakim presenterade ett förslag där en motorstadion med gokart, motorcross, speedway och radiostyrd bilsport kan byggas i Bergsjödalen. Detta är förankrat hos fastighetskontoret i Göteborg men i ett väldigt tidigt skede.

§ 8   Presentation av föreningens aktuella ekonomiska ställning

Handkassa: 1177 kr
Sparkonto: 26214 kr
Företagskonto: 4241 kr
Totalt: 31632 kr

Utgifterna har i dagsläget stagnerat och handlar i huvudsak om medlemsavgiften till Bilsportförbundet och Svenska Idrottsförbundet. Idag finns föreningens all materiel magasinerad hos Idrott och Föreningsförvaltningen i Kviberg, endast tidtagningsutrustningen (dekodern) finns förvarad på annan plats med tanke på dess värde. Ett förslag om att sälja dekodern i närtid diskuterades under stämman för att på så sätt frigöra bundet kapital. Beslutet om en försäljning skjuts upp till en kommande årsstämma.

§ 9   Framtida alternativ – information och diskussion

a.     Permanent inomhusanläggning – egen mark

En möjlig lösning på lokalfrågan inom en snar framtid är att få möjlighet att utnyttja en reparationshangar vid Säve flygfält eftersom en ny ägare är på väg att ta över området efter Swedavia. Kostnaden är attraktiv och lokalen kan användas tills det beslutas om att använda området till någon annan verksamhet. Detta är ingen permanent lösning men betraktas som ett bra alternativ för att säkra verksamheten på kort sikt. Parallellt med detta kan arbetet fortgå med en utomhusanläggning och permanent inomhusbana.

Hur en permanent inomhusanläggning kan finansieras diskuterades. En hall på egen mark kan drivas genom bidrag från allmänna arvsfonden i kombination med ett medlemslån där medlemmarna går i borgen för föreningens lån. Uthyrning av en del av en sådan hall till andra verksamheter var ett förslag som diskuterades under mötet och betraktas som en mycket bra inkomstkälla.

b.    Samarbete med Mölndals Stads Idrott- och Kulturförvaltning

Utöver den tidigare presenterade planen om en motorstadion i samarbete med Mölndals stad finns ytterligare ett alternativ för en korttidslösning. Att under en övergångsperiod kunna få golvyta i gamla Papyrus/Colorit-hallen diskuterades. Denna kommer att rivas men är ändå ett attraktivt alternativ eftersom Mölndals stad inte vill att den står tom.

c.     Till och under mötet uppkomna förslag

Joakim presenterade det förslag som Daniel Nibe skickat till styrelsen inför stämman. Detta handlar om att hyra en lokal för Mini-z/drifting/crawling så centralt som ekonomin tillåter och förhoppningsvis komma igång med den verksamheten i början av 2016.

d.    Upplösning av föreningen

Joakim sammanfattade att Väst-8 idag är en förening med medlemmar som syns och är aktiva i tävlingssammanhang men som saknar egen anläggning. Genom medlemsavgiften till Riksidrotts- och Bilsportförbundet kan föreningen fungera som en ”brevlådeförening” för de medlemmar som vill tävla i föreningens namn. Att upplösa föreningen är varken attraktivt eller särskilt enkelt och eftersom det finns ett par ”ljusglimtar” presenterade ovan så ses detta som ett sista alternativ.

§ 10 Beslut om föreningens fortsatta verksamhet med utgångspunkt enligt alternativ a-d i § 9

Stämman beslutar att huvudfokus framöver ska vara att koncentrera verksamheten mot en inomhusanläggning i samarbete med Mölndals stad och i andra hand inleda ett samarbete med en privat aktör vid Säve flygfält.

Utövarna av mini-z/drifting/crawling som presenterat sig för föreningen är välkomna att ingå som i Väst-8 och få tillgång till yta i en kommande inomhushall.

§ 11 Mötets avslutande

Joakim avslutar mötet.

 

 

Justering av protokollet

 

 

Ingvar Kropp                                               Lars Wern

Nyheter

Väst-8 Göteborg

Välkommen vilken dag som helst det är öppet och träning. Ett tips är att komma ut och se vad som körs innan man bestämmer sig för vad man skall köpa.

Väst-8 Göteborg

Offroad Väst-8 Göteborg

Har man egen bil som man vill köra med är det inga problem om man inte är medlem, vill man köra på banan kostar det 50kr på vardag och 100kr på helgen (medlem med betald träningsavgift kör gratis).

Väst-8 Forum

Nyheter från Radiostyrdbilsport

2016-01-05
Mästerskapstävlingar_ 2016_V2
 
2016-01-04
Här kommer lite info om LoTs http://radiostyrdbilsport.nu/wp-admin/post-new.php http://sbf.se/Forbundsinfo/LoTS/LoTS-Nyheter/   Som det ser ut nu, så kommer inte...
 
2015-12-15
Som alla vet så går SBF över till att använda LoTs. LoTs är nya Licens och tävlingstillstånd. LoTS ersätter gamla sbfonline. Ni klubbar som inte fått utbildning eller logga...
 
2015-11-26
Adressen till konferenshotellet är följande: Jönköping hotell & konferens Centralvägen 31 55305 Jönköping Tel. 013-171800  

Hitta till oss:

Anläggningen ligger i Torslanda Göteborg. Kör väg 155, sväng av på Raffinaderivägen vid Preem. Kör förbi Preem och sen har du anläggningen på vänster sida.


Visa större karta

Postadress:
Väst-8 Göteborg - Bilsport
C/O Bertil Karlsson, Ängsvägen 2
43543 Pixbo

Kontakt:
Tel: +
E-post: This is a mailto link

Se all info